Sağlıklı iletişimiçin empati yapmak

02 Mayıs 2021 15:21

Konuşmuş olduğumuz dil aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa ifade edebiliriz. Bu nedenle insanlarla iletişimde en etkili araç dildir. Beden dili de, iletişimde önemli bir yer tutmaktadır. Dil, soyut bir sistem olmasına karşılık, onun kişisel kullanımı olan söz ve yazı ise somuttur. Türkçeyi doğru kullanmak ve gelecek nesillerimize aktarabilmek oldukça önem taşımaktadır. Bu yüzden konuşmuş olduğumuz dilin önemi burada ortaya çıkmaktadır. 

Dilimizi doğru kullandığımızda karşı tarafa olumlu etkiler bırakabileceğimiz gibi, tam tersi olarak yanlış kullanımında olumsuz etki yaratabilmektedir.

 İyi bir iletişimde hayatın her alanında geçerli olan saygı kavramının olması gerekiyor. Karşımızdaki kimse ile iletişim kurarken saygının öncelikli olması, aynı zamanda sağlıklı bir iletişim için de geçerli olmaktadır. Herhangi bir konuda herkes aynı fikirde olmayabilir fakat saygı içinde dinleyebilmek, ayrı bir önem taşımaktadır. Örneğin, bir kimse bir konu hakkında fikir beyan ederken sözünü kesmeden dinlemek, karşı tarafa duyulan saygıdandır. Maalesef bu konuda bazı kimseler, sabırsız davranışlar sergileyebilmektedir. İşte burada bir başka kavram olan empati ön plana çıkmaktadır. Bu şekilde davranan kimseler kendisi konuşurken sözü kesilirse ne hisseder bunu düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani sağlıklı bir iletişim için öncelikle iyi bir dinleyici olunmalı gerekiyor.

 İyi bir dinleyici olabilmek içinde sabırlı olmak gerektiğini düşünüyorum.Sabır insanların, zorluklar ve sıkıntılar karşısında metanetli olması ve dayanabilmesine denir. Sabır, insanların sıkıntı ve zorluklara karşı sükunetle davranış sergilemesi demektir. Karşımızdaki kimsenin sözünü kesmeden, ‘duymak istediklerimizi değil’, anlatılanları dikkatle dinlemenin, sağlıklı iletişimin en önemli bir kuralı olduğunu düşünüyorum. İyi bir dinleyici olabilmenin diğer bir kuralıda kişileri önyargısız dinlemekten geçiyor.

 Dilimizi doğru kullanmak, kültürümüzü geleceğe aktarmak için oldukça önemlidir. Türkçeyi ne kadar iyi tanıyor ve ne kadar iyi kullanabiliyorsak, iletişimimiz o kadar iyi olacaktır. Eskiden dilimizi daha düzgün ve doğru konuşmaya özen gösterilirken, bugün ise bazı kimselerin, kelimeleri olduğundan daha farklı konuştuklarına maalesef şahit olabiliyoruz. Bazı kimselerde görmeye başladığımız ve konuşurken kelimeleri yuvarlamaları veya olduğundan daha farklı bir şekilde telaffuz etmeleri yadırganmıyor da değil. Bu ise zamanla sanki bir özenti halini alabiliyor.Bazılarının konuşmuş olduğu kelime veya cümleleri anlamakta zorlandığımız zamanlarda oluyor. Dilimizi iyi kullanmak önemli bir meziyettir. Etkili konuşabilmek için ise kitap okumaya daha  fazla zaman ayırmalıyız.Bir konu hakkında sağlıklı bilgi edinmek veya bir konu hakkında doğru yorumda bulunabilmek için, okuma kültürü geliştirilmeli. Okuma kültürü ise ilerleyen zamanlarda değil, henüz küçük yaşlarda başlıyor.

 Söz, bir insanın düşüncesini dışarı vurmasıdır. Söz söylemek çok kolaydır. Ağzımızdan bir anda çıkıverir. Bazı kimseler ise bilip bilmeden birçok konu hakkında yorumda bulunur. Bazı kimseler için bir konu hakkında ne kadar bilgisi olduğu değil, önemli olan yorumda bulunmaktır. Sağlıklı bir iletişimin kurulmadığı bir ortamda insanlar birbirlerini anlayamazlar. Bu nedenle insanlar arasındaki iletişim açık ve net olmalıdır. Karşılıklı empati ile kurulan bir iletişim, daha sağlıklı ve doğru olanı olacaktır.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X