İletişimde dilin önemi

26 Eylül 2021 15:52

İnsanlarla iletişimde en etkili araç dildir. Dil, soyut bir sistem olmasına karşılık, onun kişisel kullanımı olan söz ve yazı ise somuttur. Türkçeyi doğru kullanmak ve gelecek nesillerimize aktarabilmek oldukça önem taşımaktadır. Buna karşın gün geçtikçe güzel dilimiz Türkçe’nin,bazı kimselerce doğru telaffuz edilmediğini görebiliyoruz. Konuşmuş olduğumuz dil aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa ifade edebiliriz. Bu yüzden konuşmuş olduğumuz dilin önemi burada ortaya çıkmaktadır.
Dilimizi doğru kullandığımızda karşı tarafa olumlu etkiler bırakabileceğimiz gibi, tam tersi olarak yanlış kullanımında olumsuz etki yaratabilmektedir. Konuşmada ve yazmada dilimizi doğru kullanmak, kültürümüzü geleceğe aktarmak için oldukça önemlidir. Türkçeyi ne kadar iyi tanıyor ve ne kadar iyi kullanabiliyorsak, iletişimimiz o kadar iyi olacaktır.Eskiden dilimizi daha düzgün ve doğru konuşmaya özen gösterilirken, bugün ise bazı kimselerin, kelimeleri olduğundan daha farklı konuştuklarına da şahit olabiliyoruz. Bazım kimselerin konuşurken kelimeleri yuvarlamaları veya olduğundan daha farklı bir şekilde telaffuz etmeleri yadırganmıyor değil.Bu ise zamanla sanki bir özenti halini alıyor.
Özellikle daha çok toplu taşıma araçlarında karşılaştığımız bazı kimseler arasındaki diyalog, dilimizin giderek doğru kullanmaktan uzaklaştığını da gözler önüne seriyor. Bu şekilde konuşan bireylerde, sebebi nedendir bilinmez ama kelimelerin ağızdan çıkış şekli bile farklı olabiliyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Yine aynı şekilde sosyal medyada kullanılan bazı kelime ve sözcükler, Türkçe’nin doğru kullanılmadığının da göstergesi olabiliyor.
Dilimizi iyi kullanmak önemli bir meziyettir. Etkili konuşabilmek için ise kitap okumaya daha fazla zaman ayırmalıyız. Kitaplar, insanlara yeni şeyler öğreten, bilgi dağarcığımızı genişleten ve aydınlatan kültür düzeyimizi arttıran nesnelerdir. Ancak kitaplar sayesinde yeni bilgiler öğrenip, ufkumuzu genişletebiliriz. Bir konu hakkında sağlıklı bilgi edinmek için okuma kültürümüzü geliştirmeliyiz.Kitap okuma kültürü kazanılması gereken ve küçükten itibaren kazanılan bir alışkanlık olmalı. Düşüncelerimizin iyi anlaşılmasını ve kendimizi karşı tarafa gerçek manada ifade etmek istiyorsak, dilimizi doğru ve anlaşılır şekilde kullanmalıyız. Bu konuda gelecek nesillere iyi birer örnek olmak için Türkçeyi doğru kullanmalı, onlarında doğru kullanmalarını sağlayabilmeliyiz.
Bununla birlikte işitme engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaşmış oldukları zorlukları aşmada işaret dilinin de ayrı bir önemi bulunuyor. İşitme engellilerin karşılaştığı birçok sorunun temelinde, sağlıklı iletişim kurulamaması yatıyor.Toplumda yaşayan birçok kimse işaret dilini bilmediği için işitme engelli vatandaşlarla karşılıklı iletişim kurmakta zorluklar yaşanabiliyor. Toplum olarak engelli vatandaşlarımızın, günlük yaşantılarında yardımcı olabilmek, onların sorun ve sıkıntılarını en aza indirebilmek için çaba göstermeliyiz. İşitme engelliler için önem taşıyan işaret dilinin toplumda daha geniş bir kesim tarafından öğrenilmesi büyük katkı sağlayacaktır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X