İletişim için, iyi bir dinleyici olmalı

18 Mayıs 2022 16:40

İnsanlar arasındaki iyi bir ilişkinin temeli sağlam bir iletişimle başlamaktadır. İyi iletişim kurabilen kimseler, gerek kendini ifade etmekte, gerekse karşı tarafın söylediklerini daha iyi anlayabilmektedir. Kendimizi ifade edebilmenin en iyi yolu olan konuşmak kadar, bir de iyi bir dinleyici olabilmek gerekmektedir. Gerek ailede, gerek arkadaşlar arasında, gerekse iş hayatında, insan ilişkilerinin temeli, kişilerin karşılıklı olarak birbirlerini dinleme kapasitelerine dayanır. İyi bir dinleyici olan kimseler, karşısındakinin yerine kendisini koyarak dinler; dinlediklerinden hissettiklerini ona ifade eder ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunur.
Aile içi iletişim ise çok önemli olduğu halde bazen yeterince üzerinde durulmayan bir konu olabilmektedir. Aile içindeki etkili iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını anlamalarını sağlar. Yine aile içinde işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma davranışlarının da kuvvetlenmesine yol açar, çocukların gelişmesi içinde uygun bir ortam oluşmasına neden olur.
Çocuklara küçük yaşlardan itibaren verilen öğretici değerler, onların gelecek hayatlarında yol gösterici olmaktadır. Bununla birlikte aile içi iletişimi kuvvetli tutabilmeli, çocukların sorunlarıyla samimi olarak ilgilenilebilmeli. İyi bir iletişimin olduğu ailelerde, çocukların kendilerine olan güvenleri artar, daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlarlar. Çocuklarla olan iletişimde, onları dikkatli dinlemek, sorunlarını iyi analiz etmek gerekiyor. Çocukları dinlerken ön yargı ile yaklaşmamanın önemli olduğu da unutulmamalı. Çocuklarla iletişimde olayların olumsuz yönlerinden daha ziyade, olumlu yönlerinin olduğu tarafları aktarılabilmeli diye düşünüyorum.
Çocuklara kendisini ifade etme imkanının tanınmasının, onların kendilerine olan özgüvenlerinin gelişmesine de katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Sağlıklı bir iletişimin oluşması için iyi bir dinleyici olmanın önemli olduğu unutulmamalı. Aile içinde etkili bir iletişimin oluşturulamadığı, iletişim engellerin yer aldığı bir ortamda çocukların kendilerini geliştirmesini ifade etmesi de doğru olmasa gerek. Aile bireyleri arasında, özellikle anne baba ile çocuklar arasında etkili bir iletişim kurulmasının aile birliği için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
Günümüzde hemen herkesin evinde bulunan bilgisayarlar, bilgiye kolay yollardan erişmemizi sağlayan teknolojik aletlerdendir. Bilmediğimiz, merak ettiğimiz birçok şeyi çok kısa ve hızlı bir şekilde öğrenmemizi internet yoluyla sağlayan bilgisayarları da doğru ve kararında kullanmak büyük önem taşıyor. Ebeveynlerin doğru yönlendirmeleri ile kullanılan bilgisayarın, çocukların gelişimi üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunduğunu da unutmamak gerekiyor.
Çocukların, bilgisayar, tablet ve telefonlarla gereğinden fazla zaman geçirmesi, onların gelişiminde ve eğitiminde olumsuz etki yapabilecektir. Önemli olan, çocukların en iyi teknolojiyle donatılmış ürünlere sahip olması değil, onu gerektiği kadar ve yerinde kullanmasını öğretebilmektir. Sağlıklı bir iletişimde önemli olanın öncelikle saygı olduğunu unutulmamalı, hoşgörünün de iletişimde önemli rol oynadığının bilinmesi gerektiği kanaatindeyim.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X