Hoşgörü, her yerde geçerli olmalı

14 Ekim 2019 16:02

Günlük yaşantı karşılaştığımız bazı durumlarda, artık bazı değerlerin giderek zayıflamaya başladığını maalesef gözlemleyebiliyoruz. Bazı değerlerimiz günümüzde eski zamanlara göre her ne kadar azalmış olsada, kurallara uyulması toplumda yaşamanın ve saygının bir gereğidir. Toplumda yaşayan bireyler olarak ortak değerlerimize ne kadar sahip çıkar ve benimsersek, bizden sonraki nesillerde aynı şekilde, değerlerimize sahip çıkacaktır.

İnsanların ortak olarak yaşamış oldukları yerlerde en başta gelen şey saygı ve hoşgörüdür. Saygı kavramı yalnızca büyüklerin küçüklerinden beklediği bir davranış veya söz olmaktan çıkıp, herkesin birbirine göstermek durumunda bulunduğu bir davranış biçimidir. Saygı yalnızca toplumda değil, bulunmuş olduğumuz her yerde gösterilmesi gereken ve beklenen bir olgudur. Elbette büyüklere karşı saygılı olmalı, konuşmalarda ve davranışlarda saygısızlıkta bulunmamalı. Fakat saygı kavramının da günümüzde eskisi kadar yer bulmadığını söylemek maalesef mümkün olabiliyor.

Güne ilk başlarken yakınlarımıza ve arkadaş çevremize vermiş olduğumuz selam, karşımızdakine duyduğumuz saygı ve sevginin yanında, gelenek olarak kültürümüze yerleşmiş bir olgudur. Bir ortama girildiğinde de gelen kimsenin güler yüzle selam vermesi o kimsenin orada bulunanlara göstermiş olduğu saygıdan ileri gelmektedir. Yine aynı şekilde karşıdaki kimsenin de verilen selamı alması olması gereken durumdur.

Trafikte de saygının en önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Yol üstünlüğünün kimde olduğu belirli olmayan bir kavşakta, karşımızdaki sürücüye önceliği vermek erdemli bir davranıştır. Yaşanan kazaların bir kısmının yol vermeme yüzünden meydana geldiğini de aklımızdan çıkarmamalıyız. İster araç sürücüsü olalım, isterse yaya, karşımızdaki kimsenin insan olduğunu unutmayalım. İnsanlara, insan olduğu için değer verelim.

Unutulmaması gereken bir şey var ki, saygı ve sevgi büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu ortan kaldıran bir köprüdür. Saygı, herhangi bir fiziksel emek harcamadan, yalnızca söylemiş olduğumuz sözler ve sergilemiş olduğumuz davranışlarla gösterilebilir.

Tıpkı saygı gibi hoşgörülü davranmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüzde insanların birçok konuda birbirlerine karşı hoşgörüyle yaklaşmaması nedeniyle birçok anlaşmazlığın ortaya çıktığını görebiliyoruz. Hoşgörü kavramı da tıpkı saygı gibi toplumda bireylerin bir arada yaşadığı yerlerde geçerli olan bir kavramdır. Hoşgörü de, saygı gibi edinilmesi gereken bir davranıştır. Hoşgörü bir anlayıştır, kendini bilmektir. Hoşgörü hataları düzeltebilmektir. Hoşgörülü olabilmek bir erdemdir.

Hoşgörü, yapılan her şeyin kabul edilip onaylanması anlamına gelmediği gibi, başkalarının görüşlerini anlama, önyargılı olmadan iyi bir dinleyici olmayı gerektirir. Hoşgörülü olmak bir vurdumduymazlık olmadığı gibi olayları görmezlikten gelmekte değildir. Hoşgörülü olmaya her zaman ihtiyacımız var. Ortak değerlerimizden saygı ve hoşgörü, sosyal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en önemli faktörlerdendir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X