Hayatta geçerli olan kavramlar

02 Şubat 2021 16:03

İnsanların yaşantısında saygı, sevgi ve hoşgörünün büyük önemi vardır. Bu üç kelime hayatta karşılaşılan veya karşılaşılabilecek zorluk ve sıkıntıların aşılmasında anahtar rol oynamaktadır. Bir kimsenin başka bir kimseden saygı beklemek hakkı olduğu gibi kendisinin de aynı şekilde saygı kuralları içerisinde davranması, olaylar karşısında hoşgörülü olması dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde sıkı bağların oluşmasında büyük etkendir.Arkadaşlık da, dostlukta insanların hayatında önemli bir yer tutmaktadır.Arkadaş olmak kolay olabildiği gibi gerçek dost bulmakta bir o kadar zordur. Yalnızca sözlerle değil, sergilemiş olduğumuz tutum ve yapmış olduğumuz davranışlarla, dostluğumuzu gerçek dostlarımıza gösterebilmeliyiz. Çünkü dostluklar kolay kurulamadığı gibi kolay kolay da bozulmaması gerekiyor.

İnsanların ortak olarak yaşamış oldukları yerlerde en başta gelen şeyin ise saygı ve hoşgörü olduğunu düşünüyorum. Saygı kavramı yalnızca büyüklerin küçüklerinden beklediği bir davranış veya söz olmaktan çıkıp, herkesin birbirine göstermek durumunda bulunduğu bir davranış biçimidir. Saygı yalnızca toplumda değil, bulunmuş olduğumuz her yerde gösterilmesi gereken ve beklenen bir olgudur. 

Saygı, sevgi ve hoşgörünün yanında, olaylara empati ile bakabilmekte bir başka unsurdur. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamak anlamına gelen empati, yaşantımızda birçok sorunun önlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Zaten sorunlara empati ile yaklaşıldığında sorunların büyümeden giderildiğini görmekte mümkün olacaktır.

Toplumda saygı, sevgi, hoşgörü ve empatinin yanında bir başka unsur olan sabırlı davranmakta gerekiyor. Sabır insanların, zorluklar ve sıkıntılar karşısında metanetli olması ve dayanabilmesine denir. Sabır, insanların sıkıntı ve zorluklara karşı sükunetle davranış sergilemesi demektir. Hoşgörü, yapılan her şeyin kabul edilip onaylanması anlamına gelmediği gibi, başkalarının görüşlerini anlama, önyargılı olmadan iyi bir dinleyici olmayı gerektirir. Hoşgörülü olmak bir vurdumduymazlık olmadığı gibi olayları görmezlikten gelmekte değildir. 

Karşılaşılan her durumda sabırlı davranmak kolay olmasa da, olaylar karşısında sabır gösteren kimseler ise erdemli insanlardır.Etrafımızda bazı kimselerin sabır anlayışına hayran kalırız. Karşılaştığı sıkıntılar karşısında sabırlı davranan ve olaylara daha sakin yaklaşan kimselere imrendiğimizde olmuştur ama bu kimseler hayata gerçek anlamda pozitif bakabilen kimselerdir. Sabırlı insanlar sakin olup her şeye hemen sinirlenmezler, bu nedenle daha sonradan pişman olacağı şeyleri söyleyip insanların kalbini kırmazlar.

Tüm bunların yanında günümüzde karşılaştığımız bazı durumlar vardır ki, bir başkasını zor durumda bırakacak davranışlar sergilemektedir. Buna en çok trafikte denk gelebilmek mümkün oluyor. İster araç sürücüsü olun isterse yaya olun bazı kimselerin sorumsuz ve sabırsız davranması bir başkasının tehlikeye atabilmektedir. Trafikte uyulması gereken kurallar olmakla beraber, bazı davranışlar ise saygı ve hoşgörü çerçevesinde kendiliğinden oluşmaktadır. Bazı kimseler yaşantısında sabırlı davranmak yerine hep bir acelecilik içinde olabiliyor. Bazı olaylar karşısında gereken sabrı gösterememek, insanları zor durumda da bırakabilir. Ortak değerlerimizden saygı ve hoşgörü, sosyal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en önemli faktörlerdendir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X