Gereken özen gösterilmeli

13 Kasım 2020 19:14

Gölcük’te uzun bir süreden beri otopark olarak kullanılan eski Gazi Ortaokulunun bulunduğu alan, araç sürücüleri tarafından şehir merkezine yakın olması nedeniyle oldukça fazla tercih edilen bir yer durumunda bulunuyor. Önceleri sorun olarak dile getirilen otoparkın zemin kısmında meydana gelen bozulmalar yapılan çalışmalar sonucunda düzeltilerek, daha elverişli bir hale getirilmişti.Fakat sorun yalnızca zemin düzeltmesi ile sona ermedi. Otopark olarak kullanılan alana bazı araç sürücülerinin yapmış oldukları hatalı araç parkları, alanda sorunları beraberinde getirdi.

 Araçlarını otopark olarak kullanılan alana düzgün bir şekilde park eden araç sürücüleri, geri döndüklerinde araçlarının önüne veya arkasına uygun olmayan şekilde araçların park etmesi nedeniyle zorluklar yaşayabiliyor. Otopark olarak kullanılan alanda yaşanan bu sorun, alana daha fazla araç park edilmek istenmesinden kaynaklanıyor. Otopark alanında yapılan düzenlemelerle etrafı tel örgü ile çevrilmiş, otoparkın giriş kısmına çöp konteynırı konulmuş ve araç park yerleri de çizgilerle belirlenmişti.

 Buna rağmen gerek alanın etrafına, gerekse araçların park edilmiş olduğu kısma bazı duyarsız vatandaşlar çöplerini atıp, hem sağlığı etkiliyor hem de görsel kirliliğe neden oluyor. Otopark alanında oluşan istenmeyen görüntülere ise duyarlı vatandaşlar tepki gösteriyor. Üstelik belirtmiş olduğum gibi otopark alanının girişinde çöp konteynırları bulunmasına rağmen, çöpler otopark alanına veya çevresine atılabiliyor. Etrafa çöplerin atılması gibi istenmeyen durumlara yalnızca belirlenen alanda değil diğer otopark olarak kullanılan alanlarda da denk gelebilmek mümkün oluyor. Önceleri otopark eksikliğinden şikayet edilirken, hizmete sunulan otopark alanlarına gereken özenin gösterilmesi gerekmiyor mu?

 Değerlerin önemi bilinmeli

Her geçen gün artan nüfus, şehirleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte, insanların hayatında da birtakım değişiklikler olabiliyor. Teknolojinin gelişmesi, insanların yaşamında büyük kolaylıklar sağlıyor. İnsanların yaşamlarında büyük kolaylıklar sağlayan teknolojik aletler, günümüzde hayatımızın her alanında yerini almış görünüyor. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde birçok şeyi teknolojik aletlerin yardımı ile kolayca yapabiliyoruz. Yeni nesil ise teknolojinin getirmiş olduğu faydalardan yararlanma adına şanslı görünüyor.

 Teknolojik aletlerden olan cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar ise bilgiye ulaşmada, iletişimde önemli bir yer tutuyor. İletişimde büyük rol oynayan teknolojik aletler yerinde ve yeterince kullanılmadığında ise kişiler arasında iletişimin zayıflamasına neden olabiliyor. Geçen zamana şöyle bir dönüp baktığımızda, bazı değerlerimizin öneminin yeterince yerine getirilmediğini de görebilmek mümkün olabiliyor. İnsanların ortak olarak yaşamış oldukları yerlerde en başta gelen şeyin saygı ve hoşgörü olduğunu düşünüyorum. Saygı kavramı yalnızca büyüklerin küçüklerinden beklediği bir davranış veya söz olmaktan çıkıp, herkesin birbirine göstermek durumunda bulunduğu bir davranış biçimidir. Saygı yalnızca toplumda değil, bulunmuş olduğumuz her yerde gösterilmesi gereken ve beklenen bir olgudur. Saygı gibi hoşgörülü davranışlar sergilemenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüzde insanların birçok konuda birbirlerine karşı hoşgörüyle yaklaşmaması nedeniyle birçok anlaşmazlığın ortaya çıktığını görebiliyoruz. Hoşgörü kavramı da tıpkı saygı gibi toplumda bireylerin bir arada yaşadığı yerlerde geçerli olan bir kavramdır. Hoşgörü de, saygı gibi edinilmesi gereken bir davranıştır. Hoşgörü bir anlayıştır, kendini bilmektir. Hoşgörü hataları düzeltebilmektir. Birbirimize karşı saygıyı ön planda tutarak, örnek davranışlar sergileyebilmeliyiz. Hoşgörü ve yardımseverliği unutmadan, alçakgönüllü olabilmeliyiz.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X