Çevre duyarlılığı ve gürültükirliliği

16 Aralık 2020 16:38

Toplumda yaşayan vatandaşlar, çevrenin korunması ve temiz tutulması konusunda gereken önem ve özeni göstermelidir. Yaşanılan çevreye karşı oluşması gereken duyarlılık sadece belirli bir kesime ait değil, orada yaşayan herkese aittir.Çevre bilincinin oluşması konusunda toplumun her kesiminin katkıda bulunması ve bütün toplumda yaygınlaşması önemlidir. Çevreye olan duyarlılık ancak çevreyi temiz tutmakla mümkün olabilecektir. Çevre temizliği yalnızca yerlere bir şey atmamak olarak algılanmamalı. Aynı zamanda geri dönüştürebilir malzemelerin veya doğaya zarar verebilecek malzemelerin de, çevreye atılmasını önlemektir.

Çöplerin köşe başlarına bırakılması görüntü kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu konuda toplumda gereken çevre bilinci oluşturulmalı ve herkesin katkıda bulunması sağlanmalıdır. Yine çeşitli nedenlerle oluşan molozların rastgele çevreye bırakılması ayrı bir çevre sorununun oluşmasına neden olmaktadır.Toplumda yaşayan bireyler olarak çevrenin korunması konusunda örnek olmalı, çevremize sahip çıkmalıyız. Evsel atıklar görüntü kirliliği oluştururken, gürültü kirliliği de insanların işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinin oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Sağlık ve davranışsal yönde ortaya çıkabilen gürültü kirliliği, sağlık üzerinde pek çok sonuçlar doğurmaktadır.Gürültü kirliliğine en çok rastlanan yerlerin başında ise araçların yoğun olarak bulundukları yerler olarak görülebilir. Bu gürültü kirliliğinde araçların motorundan çıkan sesler belirli bir ölçüye kadar gürültüye neden olabilirken, bazı duyarsız araç sürücülerinin çıkarmış olduğu gürültüler ise topluma rahatsızlık veriyor.

Birde oturmuş olduğumuz binalarda veya yakınlarında olan ve insanları oldukça rahatsız eden gürültüler vardır. Burada da bazıları yalnızca kendilerini düşünüp, oturmuş olduğu binadaki vatandaşları çokta fazla düşünmeyerek, istedikleri gürültüyü çıkarma yetkisini kendisinde gören vatandaşlarda vardır. Toplumun ortak olarak kullandığı yerlerdeki gürültü seviyesi, aynı zamanda tüm vatandaşları ilgilendirmektedir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da saygı ön plana çıkmaktadır. Toplumda yaşayan vatandaşlar olarak kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkasına yapmamalıyız. Sırf kendisinin hoşuna gidiyor diye gürültü çıkarıp, etrafta yaşayan insanları rahatsız etmeye kimsenin de hakkı olmadığını düşünüyorum.

Sorumluluk özgüven getirir

Çocukta sorumluluk doğuştan değil, sonradan öğrenilen bir kavramdır. Çocuklara bulunmuş oldukları yaş guruplarına göre sorumluluk vermek, onların gelecekteki hayatlarında karşılaşmış oldukları sıkıntıları aşmalarında büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Çocuklara yapabilecekleri sorumlulukları vermek, aynı zamanda onların kendilerine olan özgüvenini pekiştirecek, cesaretlendirecek, paylaşma ve başarma duygularını da harekete geçirebilecektir.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda başarılı olabilmeleri adına aileler çocuklarına gereken her türlü desteği vermeye çalışıyor. Çocuklara her konuda yardımcı olabilmek ve onları hayata hazırlayabilmek için gayret gösterirken, çocuklara sorumluluk vermeyi ise göz ardı edebiliyoruz. İnsanların sorumluluk alması başarıya götüren en büyük etkenlerden birisidir. Çocuklara bulundukları yaşlarda verilen sorumluluk, onların hayata hazırlanmasında ve ileriki yaşlarda kendilerinin bir şeyleri başarabilmesinde etken olacaktır.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X