Afet bilincinde duyarlı olmak

03 Mart 2022 15:55

İçinde bulunmuş olduğumuz hafta 1-7 Mart Deprem Haftası’dır. Deprem Haftası’nda, vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni yaşamış olan ilçemizde, o günden sonra vatandaşlarda daha fazla afet bilinci oluşmaya başladı. Yaşamış olduğumuz acı olaydan sonra, deprem ve alınması gereken önlemler hakkında daha çok araştırma yapıp, daha fazla bilgi sahibi olmaya başladık. Bugün bile doğal afetler konusunda bilmediğimiz birçok bilgiyi, verilen eğitim seminerleri ve uygulamalı eğitimlerle birlikte öğreniyoruz.
Geçtiğimiz dönemler içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ilçemizde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak doğal afetler konusunda bilgilendirme seminerleri düzenlenmişti. İlçemizde faaliyetlerine devam eden Gölcük Arama Kurtarma Timi (GESOTİM) de, afet bilinci, arama kurtarma ve deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitimler gerçekleştirmişti. GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman ve ekibi, vatandaşların afet bilinci kazanması adına özveri ile çalışmalarını geçen yıllar içerisinde sürdürmüştü. Bu eğitim ve seminerlere katılanlar deprem ve alınacak önlemler konusunda daha fazla bilgi sahibi oldular.
Deprem sonrasında yapılan binalar, depreme dayanıklı olarak inşa edilirken, 17 Ağustos depremi sonrasındaki yıllarda yanımızdan ayırmadığımız deprem çantası bile yıllar içinde unutuldu gitti. Depremi yaşamış olduğumuz yıl ve takip eden ilk yıllarda oluşan deprem bilinci ve alınması gereken önlemler, aradan yıllar geçtikçe biraz daha azalmış gibi görünüyor. Yaşamış olduğumuz deprem bizlere birçok şey öğretti. Bunlardan ilki depreme dayanıklı sağlam binalar yapmak, ikincisi ise bölgemizin deprem kuşağında olduğu gerçeği idi. Depremden sonra geçen yıllar içerisinde ilçemizde bulunan hasarlı binaların yerine, daha modern ve sağlam binalar yapılması amacıyla çalışmalar yapıldı. Daha çok ilçemizin üst kesiminde artan yapılaşmayla birlikte, ilçe nüfusunda da depremin yarattığı dışarı göç ile azalan nüfus sayısında da yıllar içinde artış meydana geldi. Depremi yaşayan vatandaşlar oturdukları binaların sağlam olmasına daha büyük özen göstermeye başladı.
Doğal afetler konusunda verilen eğitimler ve düzenlenen seminerler, herkes için büyük önem taşıyor. Yaşamış olduğumuz bölgenin deprem kuşağında olan bir bölge olduğunu hafızalarımızda canlı tutarak, deprem konusunda verilen eğitim ve seminerlerin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşamış olduğumuz 17 Ağustos depreminden de bireyler olarak gerekli dersleri çıkarabilmeliyiz. Deprem konusunda bizler ne kadar duyarlı ve bilinçli olursak, gelecek nesillerin de, deprem konusunda o denli bilinçli ve bilgi sahibi olmasına yardımcı olabiliriz.
Geri dönüşümün önemi
Günümüzde geri dönüşümün büyük bir önemi bulunmaktadır. Kullanım dışı olan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri kullanılarak hammadde olarak tekrar imalata kazandırılma süreci olan geri dönüşüm sayesinde tasarruf ediliyor. Geri dönüşümle birlikte çevremizdeki doğal kaynakları korumuş olur, aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlamış oluruz.
Kullanılan malzemelerden tekrar ülke ekonomisine katkıda bulunan malzemeler var ki, bunlarda geri dönüşüm kapsamında değerlendiriliyor. Geri dönüşüm ile birlikte, demir, çelik, bakır, elektronik atıklar, kağıt, plastik, cam gibi maddeler geri dönüşüm yoluyla ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X