Yaşlılara karşı sorumluluklar…

14 Aralık 2023 16:42
Yaşlılara karşı sorumluluklar…

Günlük yaşantımızda karşılaşmış olduğumuz bazı durumlar var ki, yaşlılarımıza bazı konularda eksik kalındığının bir yerde göstergesi olabiliyor. Önceleri birbirlerine daha sık giderek hal hatır soran insanlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim araçlarını daha fazla kullanmaya başlamış ve önemli günlerde kendinden yaşça daha büyük insanlara ziyarette bulunup gönlünü almak yerine, bir kısa mesajla gününü kutlayabiliyor. Çok yakınımızda olan yaşlılarımıza gidip gönüllerini almak, onlarla sohbet etmek ve sağlık durumlarını sormak, yaşlılarımıza gösterebileceğimiz vefa borçlarından biridir.

İnsanlar arasında sevgi, saygı, karşılıklı güven, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesinde yaşlılarımızın ziyaret edilerek görülüp gözetilmesinin öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Bu sorumlulukları yerine getirirsek, yarınlarda bizlerde yaşlandığımızda, aynı şekilde karşılık göreceğimizi düşünüyorum.

Yaşlanmak insanoğlunun tabiatında vardır. Yaşlılarımız, geçmişten gelen hayat tecrübeleri ve birikimleriyle örnek almamız gereken değerli insanlardır. Bireysel bir insan ve toplum olarak yaşlılarımıza karşı yerine getirmemiz gereken birçok sorumluluk bulunmaktadır. Yaşlılarımıza karşı yerine getirmek durumunda olduğumuz sorumluluklar, yarınlarda aynı şekilde bizim içinde geçerli olacaktır.

Toplu ulaşım araçlarında yaşça küçük bireyler otururken, yaşlıların ayakta yolculuk yapması vicdanları yaralıyor. Bu konuda daha fazla duyarlılık oluşabilmeli ve gereken özen gösterilmelidir. Toplu taşıma araçlarında yaşlılarımıza yer vermeyi bir görev bilmeli, toplumda bu konuda gereken bilinci genç nesillere aktarabilmeliyiz. Yalnızca toplu ulaşım araçlarında değil, her zaman yaşlılarımıza bizler için çok değerli ve önemli olduklarını hissettirebilmeli ve onların fikir, düşünce ve önerilerinin bizler için çok büyük önem taşıdığının da farkına varabilmeliyiz.

Bazı kimseler genç yaşlarda, hiç yaşlanmayacakmış gibi düşünebilir, yaşlılarımızın sorun ve sıkıntılarını anlayamayabilirler. Gerçek olan bir şey vardır ki, bu şekilde düşünen insanlarda bir gün yaşlanacaklar, yaşlılarımızın bekledikleri ilgi ve duyarlılığı onlarda isteyeceklerdir. İnsanların ortak olarak yaşamış oldukları yerlerde en başta gelen şeyin saygı ve hoşgörü olduğunu düşünüyorum. Saygı yalnızca toplumda değil, bulunmuş olduğumuz her yerde gösterilmesi gereken ve beklenen bir olgudur. 

Saygı gibi hoşgörülü davranışlar sergilemenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüzde insanların birçok konuda birbirlerine karşı hoşgörüyle yaklaşmaması nedeniyle birçok anlaşmazlığın ortaya çıktığını görebiliyoruz. Hoşgörü kavramı da tıpkı saygı gibi toplumda bireylerin bir arada yaşadığı yerlerde geçerli olan bir kavramdır. Hoşgörü bir anlayıştır, kendini bilmektir.

Yaşlılarımıza saygı ve hürmette geri kalmamalıyız. Örf ve adetlerimizi günümüze kadar taşıyan ve gelecek nesillere aktarılmasında adeta köprü görevi gören yaşlılarımıza gereken önem ve saygıyı en iyi şekilde göstermek görevlerimizden biri olmalıdır. Dünün genç insanları bugünün yaşlıları, geleceğimize ışık tutan adeta birer fener gibidirler. Onların yaşamları boyunca edinmiş oldukları hayat tecrübeleri, kişiler ve toplumlar için en büyük hazinelerdir. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X