Teknoloji ve iletişim…

07 Kasım 2023 15:53
Teknoloji ve iletişim…

İnsanların birbirleriyle sağlıklı olarak anlaşmalarının temel kuralı iletişimdir. Kişiler, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için iletişim kurmak zorundadır. İletişim aslında hayatın vazgeçilmez bir gereğidir. Toplumsal kuralları sağlıklı bir biçimde işletebilmek içinde iletişim gereklidir. İletişim, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen çok önemli bir süreçtir. Aile içi iletişim ise ayrı bir yer tutmaktadır. Günümüzde teknolojik imkanların artması, sosyal çevre, aile dışında geçirilen zamanın fazla olması gibi nedenler, aile içi iletişimin zayıflamasında maalesef etkili olabiliyor.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak hemen her evde bulunan bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonlarının gereğinden fazla kullanılması da aile içindeki iletişimin azalmasında etken olduğunu düşünüyorum. Aile içi iletişimin kopuk olduğu veya zayıfladığı durumlarda, aynı ev içinde yaşayan bireyler birbirlerinin sorunlarını üzüntülerini ve sıkıntılarını bilemeyecek, paylaşma olgusu da böylece zayıflamış olacaktır.

Yaşça büyükler, çocuklara tableti veya cep telefonunu çok fazla kullanmamasını, bilgisayar başında çok uzun süre kalmamasını söylüyor fakat kendileri de televizyonların başından ayrılmıyor, cep telefonları ile gereğinden fazla zaman geçirdiği de olabiliyor. Özellikle küçük yaştaki çocuklar ailede büyüklerini örnek alır ve onların yapmış olduğu tavırları sergiler. Yani aile büyüklerinin, aile içi iletişimdeki rolü ve sorumluluğu büyüktür.

Öncelikle karşımızdaki kişilerle sağlıklı bir iletişim kurabilmek için, iyi bir dinleyici olmalıyız. Yani dinliyor gibi görünmemeliyiz. İlgi ve sevgimizi gösterirken yapmacık değil, içten davranmalıyız. Karşımızdaki insanlarla empati kurabilmeli, yaşanan sıkıntı ve sorunlarda kendimizi karşısındakinin yerine koyabilmeliyiz. Aile içindeki ilişkilerde adil ve tarafsız davranmakta önemlidir. Özellikle çocuklar arasında ayrım yapmadan, eşit davranmakta iletişimde etkilidir.

Bardağın her zaman dolu tarafına bakabilmenin, aile içindeki iletişimde etkili olduğunu düşünüyorum. Yani karşımızdakinin açığını aramak yerine, iyi yanlarını da görebilmeliyiz. Özelikle çocuklarımızın yalnızca yapmış olduğu hataları değil, iyi yanlarını da söyleyip onore edebilmeliyiz.  

Aile içi iletişim karşılıklı hoşgörü, saygı, anlayış ve ilgiyi gerektirir. Ailede yaşayan bireylerin birbirine yaklaşımları olumlu iletişimin doğmasında son derece önemlidir. Karşımızdaki ile iletişim kurarken iyi bir dinleyici olmalı ve fikirlerine değer verdiğimizi hissettirebilmeliyiz.

İnsanlarla iletişimde en etkili araç dildir. Konuşmada ve yazmada dilimizi doğru kullanmak, kültürümüzü geleceğe aktarmak için oldukça önemlidir. Türkçeyi ne kadar iyi tanıyor ve ne kadar iyi kullanabiliyorsak, iletişimimiz o kadar iyi olacaktır.

Bir konu hakkında sağlıklı bilgi edinmek için okuma kültürümüzü geliştirmeliyiz. Bu ise daha çok kitap okumakla mümkün olmaktadır. Kitaplar, insanlara yeni şeyler öğreten, bilgi dağarcığımızı genişleten ve aydınlatan kültür düzeyimizi arttıran nesnelerdir. Ancak kitaplar sayesinde yeni bilgiler öğrenip, ufkumuzu genişletebiliriz. Kitap okuma kültürü, küçük yaşlardan itibaren kazanılan bir alışkanlık olmalı.

Bazı kimseler gün içerisinde sosyal medya ile daha fazla ilgilenip, daha çok zaman ayırabiliyor. Sosyal medyaya ayrılan zamanın sadece yarısı kitap okumaya ayrılsa, daha çok okuyan ve bilgi sahibi olan bir toplum olabiliriz. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X