Pozitif yönden bakabilmek…

05 Nisan 2023 13:59
Pozitif yönden bakabilmek…

Toplum tarafından benimsenen ve toplumu rahatsız etmeyen konular, herkes için aynı şekilde kabul edilmelidir. Çünkü bazı durumlarda karar verirken yalnızca kendimizi düşündüğümüz gibi, ortak yaşanılan yerlerde ise toplumun hak ve menfaatlerini gözetmek gerekiyor.Hayatımızda karşılaştığımız bazı şeyler bizler için çok önemli olup, önem verdiğimiz şeylerin üzerine daha fazla eğiliriz. Bazılarına ise yeterince önem ve özeni göstermeyip, hayatın akışı içinde sıradan olabileceğini düşünürüz.

İnsanların ortak olarak yaşamış oldukları toplumda bazı sorumlulukları ve dikkat etmesi gereken davranışları bulunmaktadır. Bunda ise toplu olarak yaşanılan yerlerde saygı, hoşgörü ve empati yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hoşgörü, bir kimsenin karşısındaki kimse ile fikirleri çelişse bile, başkalarının düşüncelerinden rahatsız olmama, anlayışla karşılayarak, hoş görme durumu olarak tarif edilebilir. Hoşgörü kısaca, karşısındaki kimsenin fikirlerine saygı duymadır. Yani saygı ve hoşgörü kelimesi birlikte değerlendirilmelidir. Bir diğer deyişle insanları anlamaya çalışmak hoşgörülü olmaktır.
Hoşgörülü olmak için empati yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü empati, birçok sorunu daha başlamadan bitirmek için oldukça önemlidir. Hoşgörü insanları anlamaya çalışmak, olaylara pozitif yönden bakabilmektir. Bazı kimseler, yalnız kendi düşünce ve davranışlarının doğru olduğunu zannedip, karşı tarafa da, düşüncesinde ne denli doğru olduğunu kabul ettirmeye çalışır. Oysa, herkesin fikrine saygı duymak, karşımızdakini anlamakta bir erdemdir.
Hoşgörülü bireyler, karşısındakinin açığını aramak yerine, o kimselerin yapmış oldukları davranışları olgunlukla karşılayabilen kimselerdir. Hoşgörülü olmak veya davranmak, bir olgunluk ve erdem olsa da, günlük yaşantımızda karşılaştığımız bazı durumlar, insanların birbirlerine yeterince hoşgörü ile yaklaşmadıklarını, hatta kendince doğrularını karşı tarafa kabul ettirme içinde olduğunu da göstermektedir.

Saygılı olmak yaşamın gereğidir. Saygı karşımızdakini anlamak, iyi bir dinleyici olmaktır. Başkalarına karşı saygılı olmak çok zor bir şey değildir. Yeter ki karşımızdaki kimselere önce insan olduğu için değer verelim, sonrası zaten kendiliğinden gelir. Saygı, insanın kendine ve yaptıklarına karşı gösterdiği değerdir. Saygı içten gelmelidir. Bireylerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi başka insanların haklarına ve kararlarına saygı göstermesi anlamına gelen sorumluluk duygusu ise küçük yaşlardan itibaren edinilmesi gereken bir olgudur.
Karşılıklı anlayış ve hoşgörünün, birçok sorunun anahtarı olduğunu aklımızdan çıkarmamalı, olaylara birazda empati ile bakabilmeliyiz. O zaman sorunların başlamadan biteceğini de görebilmek mümkün olacaktır.

İnsanlar arasındaki iyi bir ilişkinin temeli sağlam bir iletişimle başlamaktadır. İyi iletişim kurabilen kimseler, gerek kendini ifade etmekte, gerekse karşı tarafın söylediklerini daha iyi anlayabilmektedir. Sağlıklı bir iletişimde önemli olanın öncelikle saygı ve hoşgörü olduğunu unutulmamalı, anlayışla yaklaşmanın da iletişimde önemli rol oynadığının bilinmesi gerektiği kanaatindeyim. Saygı, başkalarının zorlaması ile değil içten gelen bir davranış biçimi olmalıdır.Toplumda, saygı ve hoşgörünün önemli değerler olduğu, karşılıklı anlayışın, birçok sorunun anahtarı olduğunu unutmamalı, olaylara empati ile bakabilmeliyiz.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X