İletişimde iyi bir dinleyici olmak

04 Şubat 2021 17:40

Söz, bir insanın düşüncesini dışarı vurmasıdır. Söz söylemek çok kolayolsada bazı kimseler ise bilip bilmeden birçok konu hakkında yorumda bulunur. Bazı kimseler için bir konu hakkında ne kadar bilgisi olduğu değil, önemli olan yorumda bulunmaktır. Bazıları dinlemek yerine konuşmayı tercih eder. Oysa iletişim açısından iyi bir dinleyici olmak önemlidir.

İyi bir dinleyici olabilmek için önce sabırlı olmak gerekiyor. Karşımızdaki kimsenin sözünü kesmeden, ‘duymak istediklerimizi değil’, anlatılanları dikkatle dinlemenin, sağlıklı iletişimin en önemli kuralı olduğunu düşünüyorum. İyi bir dinleyici olabilmenin diğer bir kuralının da kişileri önyargısız dinlemek olduğunu düşünüyorum.

 Önemli olan çok konuşmak değil, bildiğimiz doğruları karşımızdakine aktarabilmektir. İyi bir iletişim toplumda bir arada yaşayan kişiler için büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir iletişimin kurulmadığı bir ortamda insanlar birbirlerini anlayamazlar.İnsanlar arasındaki iletişim açık ve net olmalıdır. Bununla birlikte aile içi iletişimi kuvvetli tutabilmeli, çocuklarımızın sorunlarıyla ilgilenmeliyiz. Aile içi iletişim çok önemli olduğu halde yeterince üzerinde durulmayan bir konu olabiliyor. Birçok sorunun aile içi iletişimin yeterince olmamasından kaynaklandığını da görmek mümkündür. Aile içindeki iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını anlamalarını sağlar. Yine aile içinde işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma davranışlarının da kuvvetlenmesine yol açar, çocukların gelişmesi içinde uygun bir ortam oluşmasına neden olur.

 İyi bir iletişimin olduğu ailelerde, çocukların kendilerine olan güvenleri artar, daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlarlar. İletişimde, karşımızdakini dikkatli dinlemek, sorun ve sıkıntılarını iyi analiz etmek gerekiyor. İletişimde olayların olumsuz yönlerinden daha ziyade, olumlu yönlerinin de olduğunu onlara aktarabilmeliyiz. Aile içinde etkili bir iletişimin oluşturulamadığı, iletişim engellerin yer aldığı bir ortamda çocukların kendilerini geliştirmesini beklemekte doğru olmasa gerek. Aile bireyleri arasında, özellikle anne baba ile çocuklar arasında etkili bir iletişim kurulmasının, hem aile birliği, hem de çocukların geleceği için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatımızın her alanında gerekli olan empatiyi kurabilmek, aile içi iletişimde de büyük rol oynamaktadır. İletişimde, karşımızdakini dikkatli dinlemek, sorun ve sıkıntılarını iyi analiz etmek gerekiyor.

 Hemen herkesin evinde bulunan bilgisayarlar, bilgiye kolay yollardan erişmemizi sağlayan teknolojik aletlerdendir. Bilmediğimiz, merak ettiğimiz birçok şeyi çok kısa ve hızlı bir şekilde öğrenmemizi internet yoluyla sağlayan bilgisayarları da doğru ve kararında kullanmak büyük önem taşıyor. Ebeveynlerin doğru yönlendirme ve mantıklı sınırlandırmaları ile kullanılan bilgisayarın, çocukların gelişimi üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu da unutmamak gerekiyor. Çocukların, bilgisayar, tablet ve telefonlarla gereğinden fazla zaman geçirmesi ise onların gelişiminde ve eğitiminde olumsuz etki yapabilecektir. Önemli olan, çocukların en iyi teknolojiyle donatılmış ürünlere sahip olması değil, onu gerektiği kadar ve yerinde kullanmasını öğretebilmektir.

 Aile içindeki etkili iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını anlamalarını sağlar. Yine aile içinde işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma davranışlarının da kuvvetlenmesine yol açar, çocukların gelişmesi içinde uygun bir ortam oluşmasına neden olur.Sağlıklı ve etkili bir iletişim için Türkçeyi doğru kullanmanın yanında, insanların kendini doğru ifade edebilmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte empati kurabilmek, hoşgörülü ve önyargılı davranmamak, etkili bir iletişimde önemli yer tutmaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X