İletişimde en etkili araç

06 Nisan 2022 14:10

İnsanlar arasındaki sağlıklı bir iletişimde ilk önce gelenlerin, önyargılı olmamak, sabırlı olmak ve karşımızdaki konuşan kimsenin sözünü kesmeden dinlemek olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte Türkçeyi, doğru kullanmak ve gelecek nesillerimize aktarabilmek oldukça önem taşımaktadır.İnsanlarla iletişimde en etkili araç dildir. Dil, soyut bir sistem olmasına karşılık, onun kişisel kullanımı olan söz ve yazı ise somuttur. Konuşmuş olduğumuz dil aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa ifade edebiliriz. Bu yüzden konuşmuş olduğumuz dilin önemi burada ortaya çıkmaktadır.  Dilimizi doğru kullandığımızda karşı tarafa olumlu etkiler bırakabileceğimiz gibi, tam tersi olarak yanlış kullanımında olumsuz etki yaratabilmektedir.

Konuşmada ve yazmada dilimizi doğru kullanmak, kültürümüzü geleceğe aktarmak için oldukça önemlidir. Türkçeyi ne kadar iyi tanıyor ve ne kadar iyi kullanabiliyorsak, iletişimimiz o kadar iyi olacaktır. Eskiden dilimizi daha düzgün ve doğru konuşmaya özen gösterilirken, bugün ise bazı kimselerin, kelimeleri olduğundan daha farklı konuştuklarına şahit olabiliyoruz. Bazı kimselerde görmeye başladığımız ve konuşurken kelimeleri yuvarlamaları veya olduğundan daha farklı bir şekilde telaffuz etmeleri yadırganmıyor değil. Bu ise zamanla sanki bir özenti halini alıyor.

Bazılarının konuşmuş olduğu kelime veya cümleleri anlamakta zorlandığımız dahi oluyor. Yeni yetişen nesillere, Türkçeyi doğru kullanma konusunda gerekli bilgilendirmeleri de yapabilmeliyiz. Dilimizi iyi kullanmak önemli bir meziyettir. Etkili konuşabilmek için ise kitap okumaya daha  fazla zaman ayırmalıyız.

Konuşmak kolay olsa da, söz, bir insanın düşüncesini dışarı vurmasıdır. Söz söylemek çok kolaydır. Ağzımızdan bir anda çıkıverir. Bazı kimseler ise bilip bilmeden birçok konu hakkında yorumda bulunur. Bazı kimseler için bir konu hakkında ne kadar bilgisi olduğu değil, önemli olan yorumda bulunmaktır. Bazıları dinlemek yerine konuşmayı tercih eder. Oysa iletişim açısından iyi bir dinleyici olmak önemlidir.

İyi bir dinleyici olabilmek için yazımın başında da ifade ettiğim gibi önce sabırlı olmak gerekiyor. Karşımızdaki kimsenin sözünü kesmeden, ‘duymak istediklerimizi değil’, anlatılanları dikkatle dinlemenin, sağlıklı iletişimin en önemli kuralı olduğunu düşünüyorum. İyi bir dinleyici olabilmenin diğer bir kuralının da kişileri önyargısız dinlemek olduğunu düşünüyorum.

Önemli olan çok konuşmak değil, bildiğimiz doğruları karşımızdakine aktarabilmektir. 

Düşüncelerimizin iyi anlaşılmasını ve kendimizi karşı tarafa gerçek manada ifade etmek istiyorsak, dilimizi doğru ve anlaşılır şekilde kullanmalıyız.  Toplu taşıma araçlarında karşılaştığımız bazı gençler arasındaki diyalog, dilimizin giderek doğru kullanmaktan uzaklaştığını da gözler önüne sermektedir. Bu şekilde konuşan bireylerde, sebebi nedendir bilinmez ama kelimelerin ağızdan çıkış şekli bile farklı olabiliyor.

İyi bir iletişim toplumda bir arada yaşayan kişiler için büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir iletişimin kurulmadığı bir ortamda insanlar birbirlerini anlayamazlar. İnsanlar arasındaki iletişim açık ve net olmalıdır. Bu konuda çocuklara ve gençlere iyi birer örnek olmak için yaşça büyükler Türkçeyi doğru kullanmalı, bu konuda örnek davranışlar sergilenebilmesi gerektiği kanaatindeyim.Sağlıklı ve etkili bir iletişim için Türkçeyi doğru kullanmanın yanında, insanların kendini doğru ifade edebilmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte empati kurabilmek, hoşgörülü ve önyargılı davranmamak, eleştirilere açık olmakta, etkili bir iletişimde önemli yer tutmaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X