Hoşgörülü olmak

08 Mart 2018 12:57

Eskiden insanların birbirleriyle karşılıklı olan ilişkilerinde en çok kullanmış oldukları hoşgörüye, günümüzde ne kadar denk gelebiliyoruz düşünmek gerekiyor. Hoşgörü, bir kimsenin karşıdaki kimse ile fikirleri çelişse bile, başkalarının düşüncelerinden rahatsız olmama, anlayışla karşılayarak, hoş görme durumu olarak tarif edilebilir. Yani kısaca bir kimsenin karşısındakinin fikirlerine saygı duymadır. Bir diğer deyişle insanları anlamaya çalışmak hoşgörülü olmaktır.
Elbette bir kimsenin toplumda kabul edilemeyecek tavır ve davranışlarını doğal karşılamak hoşgörülü olmak demek değildir fakat hoşgörü insanları anlamaya çalışmaktır. Hoşgörülü olmak için empati yapmak önemlidir. Çünkü empati yapmanın birçok sorunu daha başlamadan bitirmek için oldukça katkısı olduğu da bilinmektedir.
Bazı insanlar, yalnız kendi düşünce ve davranışlarının doğru olduğunu zannedip, karşı tarafada, düşüncesinde ne denli doğru olduğunu kabul ettirmeye çalışır. Oysa, herkesin fikrine saygı duymak, karşımızdakini anlamakta bir erdemdir. Hoşgörülü bireyler, karşısındakinin açığını aramak yerine, o kimselerin yapmış oldukları davranışları olgunlukla karşılayabilen kimselerdir.
Günlük yaşantımızda karşılaştığımız bazı durumlar, insanların birbirlerine yeterince hoşgörü ile yaklaşmadıklarını, hatta kendince doğrularını karşı tarafa kabul ettirme içinde olduğunu da göstermektedir. Hoşgörü ve anlayış kavramına en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birisi trafikte olmaktadır. Trafikte ister karşısındaki sürücüye, isterse yayalara karşı hoşgörülü tutum sergilemeyen, aceleci ve sabırsız davranan kimseler, aslında o kimseler için emniyetsiz durumların oluşmasına neden olabilmektedir.  
Aslında trafikte hoşgörü ve sabır kelimesi birbirinden ayrılmayan iki davranış şeklidir. Yani bir kimsenin istemeden yapmış olduğu hatalı davranışı hoş görmek ve aynı ölçüde sabır göstermek, o kimsenin aslında öncelikle kendisine gösterdiği saygıdır. Bazı kimselerin gün içerinde karşılaşmış oldukları durumlarda sergilemiş oldukları sabırsız davranış ve hareketler, bir başkası için hoş karşılanmayan davranışlardır. İşte burada hoşgörü ve sabır, sorunların çözümünde anahtar olacak sözcüklerdir.
Bu yalnızca trafikte değil, gün içerisinde bulunduğumuz her yerde geçerli olmaktadır. Toplu ulaşım araçlarında, alışverişte, çarşıda, pazarda  kısaca her yerde insanlara karşı hoşgörü ile yaklaşmalı, karşılıklı saygının toplumda en önemli olgulardan olduğunu unutmamalıyız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza da hoşgörülü davranmak konusunda örnek olmalıyız.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X