Hoşgörü ve saygıda empati yapmak…

25 Ekim 2023 14:29
Hoşgörü ve saygıda empati yapmak…

Hoşgörü, karşımızdaki kimsenin fikirlerine saygı duymadır. Bir diğer deyişle insanları anlamaya çalışmak hoşgörülü olmaktır. Bazı kimseler, yalnız kendi düşünce ve davranışlarının doğru olduğunu zannedip, karşı tarafa da, düşüncesinde ne denli doğru olduğunu kabul ettirmeye çalışır. Oysa herkesin fikrine saygı duymak, karşımızdakini anlamakta bir erdemdir.

Hoşgörülü bireyler, karşısındakinin açığını aramak yerine, o kimselerin yapmış oldukları davranışları olgunlukla karşılayabilen kimselerdir. Hoşgörüde, empati yapmak önemlidir. Çünkü empati, birçok sorunu daha başlamadan bitirmek için büyük rol oynamaktadır. Elbette bir kimsenin toplumda kabul edilemeyecek tavır ve davranışlarını doğal karşılamak hoşgörülü olmak demek değildir fakat hoşgörü, insanları anlamaya çalışmak, birazda olaylara pozitif yönden bakabilmektir. 

Hoşgörülü olmak veya davranmak, bir olgunluk ve erdem olsa da, günlük yaşantımızda karşılaştığımız bazı durumlar, insanların birbirlerine yeterince hoşgörü ile yaklaşmadıklarını, hatta kendince doğrularını karşı tarafa kabul ettirme içinde olduğunu da göstermektedir. Hoşgörü ve anlayış kavramına en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birisi trafikte olmaktadır. Trafikte ister karşısındaki sürücüye, isterse yayalara karşı hoşgörülü tutum sergilemeyen, aceleci ve sabırsız davranan kimseler, aslında o kimseler için emniyetsiz durumların oluşmasına neden olduğunun da maalesef farkında olamayabiliyorlar.   

İnsanlar arasındaki sağlıklı bir iletişimde ilk önce gelenlerin, önyargılı olmamak, sabırlı olmak ve karşımızdaki konuşan kimsenin sözünü kesmeden dinlemek olduğunu düşünüyorum. Önemli olan çok konuşmak değil, doğruları karşımızdakine aktarabilmektir. Dinlemek yerine, sürekli konuşmayı tercih edenlerde bulunabiliyor. Önce dinlemek, sonra konuşmak daha doğru olandır.

Bazıları dinlemek yerine konuşmayı tercih eder. Oysa iletişim açısından iyi bir dinleyici olmak önemlidir. İyi bir dinleyici olabilmek için önce sabırlı olmak gerekiyor. Karşımızdaki kimsenin sözünü kesmeden, ‘duymak istediklerimizi değil’, anlatılanları dikkatle dinlemenin, sağlıklı iletişimin en önemli kuralı olduğunu düşünüyorum. İyi bir dinleyici olabilmenin diğer bir kuralı da kişileri önyargısız dinlemekten geçiyor.

Ortak değerlerimizden olan saygı ve hoşgörü, sosyal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en önemli faktörlerdendir. Saygı, bulunmuş olduğumuz her yerde gösterilmesi gereken ve beklenen bir olgudur. İnsanların karşısındakinin düşüncesine, değerlerine önem vermesi ve onun yaşam hakkına riayet etmesi olan saygı kavramı, her yerde geçerli olabilmelidir. Saygı aslında bir yerde empati kurmaktır. Yani bizlere yapılmasını istemediğimiz hareket ve davranışları başkalarına yapmamaktır. Başkalarına karşı saygılı olmak çok zor bir şey değildir. 

Herhangi bir fiziksel emek harcamadan, yalnızca söylemiş olduğumuz sözler insanları yoran hareketler değil, yalnızca, önce insan olmanın getirdiği normal davranışlar olduğunu düşünüyorum. İnsanların bir başkasının düşüncesine ve değerlerine önem vermesi, tutum ve davranışlarında empati kurması, toplumda beklenen değerlerin başında gelmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X