Etkili iletişimiçin kitap okumak…

13 Aralık 2022 17:08
Etkili iletişimiçin kitap okumak…

İnsanlarla iletişimde en etkili araç dildir. Konuşmuş olduğumuz dil aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa ifade edebiliriz. Bu yüzden konuşmuş olduğumuz dilin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Türkçeyi doğru kullanmak ve gelecek nesillerimize de aktarabilmek oldukça önem taşımaktadır.Dil, soyut bir sistem olmasına karşılık, onun kişisel kullanımı olan söz ve yazı ise somuttur.  Dilimizi doğru kullandığımızda karşı tarafa olumlu etkiler bırakabileceğimiz gibi, tam tersi olarak yanlış kullanımında olumsuz etki yaratabilmektedir.

Konuşmada ve yazmada dilimizi doğru kullanmak, kültürümüzü geleceğe aktarmak için oldukça önemlidir. Türkçeyi ne kadar iyi tanıyor ve ne kadar iyi kullanabiliyorsak, iletişimimiz o kadar iyi olacaktır.

Eskiden dilimizi daha düzgün ve doğru konuşmaya özen gösterilirken, bugün ise bazı kimselerin, kelimeleri olduğundan daha farklı konuştuklarına şahit olabiliyoruz. Bazılarının konuşmuş olduğu kelime veya cümleleri anlamakta zorlandığımız dahi oluyor.

Daha çok toplu taşıma araçlarında karşılaştığımız bazı kimseler arasındaki diyalog, dilimizin giderek doğru kullanmaktan uzaklaştığını da gözler önüne seriyor. Bu şekilde konuşan bireylerde, sebebi nedendir bilinmez ama kelimelerin ağızdan çıkış şekli bile farklı olabiliyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Yine aynı şekilde sosyal medyada kullanılan bazı kelime ve sözcükler, Türkçeyi doğru kullanılmadığının da göstergesi olabiliyor.

Dilimizi iyi kullanmak önemli bir meziyettir. Etkili konuşabilmek için ise kitap okumaya daha  fazla zaman ayırmalıyız. Düşüncelerimizin iyi anlaşılmasını ve kendimizi karşı tarafa gerçek manada ifade etmek istiyorsak, dilimizi doğru ve anlaşılır şekilde kullanmalıyız.

İyi bir iletişim bir ailenin olmazsa olmazıdır. Sağlıklı bir iletişimin kurulmadığı bir aile de insanlar birbirlerini anlayamazlar. Aile içindeki etkili iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını anlamalarını sağlar. Yine aile içinde işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma davranışlarının da kuvvetlenmesine yol açar, çocukların gelişmesi içinde uygun bir ortam oluşmasına neden olur. Sağlıklı ve iyi bir iletişimin olduğu ailelerde, çocukların kendilerine olan güvenleri artar, daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlarlar.

Bir konu hakkında sağlıklı bilgi edinmek için okuma kültürümüzü geliştirmeliyiz. Bu ise daha çok kitap okumakla mümkün olmaktadır. Kitaplar, insanlara yeni şeyler öğreten, bilgi dağarcığımızı genişleten ve aydınlatan kültür düzeyimizi arttıran nesnelerdir. Ancak kitaplar sayesinde yeni bilgiler öğrenip, ufkumuzu genişletebiliriz.

Kitap okuma kültürü kazanılması gereken ve küçükten itibaren kazanılan bir alışkanlık olmalı. Çocuklara küçük yaşta kitap alışkanlığı kazandırmak için ödül sistemi bile düşünülebilir. Getirilen ödül sistemi sayesinde çocukların okuma alışkanlığı kazanması kolaylaşabilir. Önemli olan çocukların kitaplara ilgi duyması ve bu alışkanlığını devam ettirmesi olmalıdır. Daha çok kitap okuyan kimselerin iletişimi de bir o kadar daha sağlıklı olabilmektedir. Kendini daha iyi ifade edebilecek, bilgi dağarcığı daha da gelişebilecektir.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X