Empati ile daha sağlıklı iletişim…

21 Aralık 2023 17:24
Empati ile daha sağlıklı iletişim…

İnsanlar arasındaki sağlam bir ilişkinin temeli iyi bir iletişimle başlamaktadır. İyi iletişim kurabilen kimseler, gerek kendini ifade etmekte, gerekse karşı tarafın söylediklerini daha iyi anlayabilmektedir. Konuşulan kadar karşımızdaki insanları dinlemenin bilinmesi, birçok sorunu da çözüme kavuşturacaktır. Anlaşmazlıkların da birçoğunun iyi bir dinleyici olmamaktan kaynaklandığı kanaatindeyim. İyi bir dinleyici olmak, anlatılanların kavranmasında da etken olmaktadır.

Söz, insanın düşüncesini dışarı vurmasıdır. Bazıları, bilip bilmediği şeyler hakkında yorumda bulunmayı sever. Söz söylemek çok kolaydır. Düşünmeden söylenilen bir sözün ileride telafisi olmayan hatalara sürükleyebileceğini düşünmeyiz veya düşünmek istemeyiz. Her ne kadar düşünceler ve davranışlar insanların kişiliği hakkında bilgi verse de, ağızdan bir anda çıkıveren kelimeler bizler için veya karşımızdaki için önemli değil midir. Saygılı olmanın birinci kuralının ise empati yapmak ve ben değil, biz duygusuyla hareket etmek olduğu kanaatindeyim. Yapılmasını istenilmeyen hareket ve davranışları başkalarına yapmamak olarak tanımlanan empati sayesinde, insanlar birbirlerine karşı daha saygılı ve hoşgörülü yaklaşabilmektedir.

Eskiden dilimiz, daha düzgün ve doğru konuşmaya özen gösterilirken, bugün ise bazı kimselerin, kelimeleri olduğundan daha farklı konuştuklarına da şahit olabiliyoruz. Bazılarının konuşmuş olduğu kelime veya cümleleri anlamakta zorlandığımız da olabiliyor. Dilimizi iyi kullanmak önemli bir meziyettir. Düşüncelerimizin iyi anlaşılmasını ve kendimizi karşı tarafa gerçek manada ifade etmek istiyorsak, dilimizi doğru ve anlaşılır şekilde kullanmalıyız. Etkili bir iletişim için ise kitap okumaya daha  fazla zaman ayırmalıyız. 

Bazı kimseler ise dinlemek yerine duymak istediklerini anlama yoluna giderler. İyi bir dinleyici olabilmek için önce sabırlı olmak gerekiyor. Karşımızdaki kimsenin sözünü kesmeden, ‘duymak istediklerimizi değil’, anlatılanları dikkatle dinlemenin, sağlıklı iletişimin en önemli kuralı olduğunu düşünüyorum.

İyi bir dinleyici olabilmenin diğer bir kuralının da kişileri önyargısız dinlemekten geçtiği kanaatindeyim. İyi bir dinleyici olan kimseler, karşısındakinin yerine kendisini koyarak dinler; dinlediklerinden hissettiklerini ona ifade eder ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunur.

Sağlıklı bir iletişimin kurulmadığı bir ortamda insanlar birbirlerini anlayamazlar. Bu nedenle insanlar arasındaki iletişim açık ve net olmalıdır. Gerek ailede, gerek arkadaşlar arasında, gerekse iş hayatında, insan ilişkilerinin temeli, kişilerin karşılıklı olarak birbirlerini dinleme kapasitelerine dayanır. İyi bir dinleyici olan kimseler, karşısındakinin yerine kendisini koyarak dinler; dinlediklerinden hissettiklerini ona ifade eder ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunur.

Kalp kırmak ne kadar kolaysa, kırılan bir gönlü de almakta bir o kadar zordur. Söylenen kelimelere dikkat etmeli, karşımızdaki insanlara empati kurarak yaklaşabilmeliyiz. Empatinin aslında saygıyla aynı zamanda kullanılması gereken bir olgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten insanların karşısındakine saygısı yoksa empati yapması da beklemekte doğru olmaz diye düşünüyorum. İnsanların bir başkasının düşüncesine ve değerlerine önem vermesi, tutum ve davranışlarında empati kurması, toplumda beklenen değerlerin başında gelmektedir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X