Davranışlarla örnek olabilmek…

05 Kasım 2021 16:22
Davranışlarla örnek olabilmek…

İnsanların, yaşamış olduğu toplumda sergilemiş oldukları örnek olacak davranışlar, hem toplumda o kimseye olan saygınlığı arttırır hem de bireylerin o kimsenin yaptığı davranışları örnek almasında etken olur.Çevreye olan duyarlılık ancak çevreyi temiz tutmakla mümkün olabilecektir. Çevre temizliği yalnızca yerlere bir şey atmamak olarak algılanmamalı. Aynı zamanda geri dönüştürebilir malzemelerin veya doğaya zarar verebilecek malzemelerin de, çevreye atılmasını önlemektir.

Kullanım dışı olan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar kazandırılması olan geri dönüşüm, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.Kağıt, plastik, cam, metal ve karton atıklar gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılmasıyla birlikte tabii kaynakların tükenmesinin de önüne geçiliyor. Geri dönüşüm ile birlikte atık maddeler tekrar hammadde olarak kullanılıp enerji tasarrufu da sağlanmış oluyor. Geri dönüşüm konusunda gereken duyarlılığın gösterilmesi ve toplumda örnek davranışlarda bulunulması, çevrenin korunması açısından da önemlidir.

Sık karşılaşılan sorunlardan olan mahalle ve sokak aralarına bırakılan moloz atıkları veya kullanılmayan ev eşyalarının atılması görsel anlamda kirlik oluşmasına neden oluyor. Daha sağlıklı bir çevre bakımından önem arz eden ve görsel kirliliğe neden olan molozların çevreye bırakılması, toplum sağlığı açısından kötü görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Oysa bu tür atıkların ilgili birimlere bildirilmesi ile görüntü kirliliğinin de önüne geçilebilecektir.

Günümüzde her alanda tasarruf büyük önem taşıyor. Evlerimizde, işyerlerimizde kısacası hayatın her alanında yapılacak olan tasarruf, aile bütçesine fayda sağladığı gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük katkıda bulunuyor. İdareli kullanma, boş yere sarf etmeme, tutumlu olma, harcamalarda israftan kaçınma anlamına gelen tasarruf, günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz maddelerin veya ihtiyaçların dikkatli bir şekilde tüketilmesi veya idareli olarak kullanılması olarak önemli bir yer tutmaktadır. Tasarruf konusunda da örnek olacak davranışlar sergilemek, aile bütçesine katkıda bulunduğu gibi ülke ekonomisine de katkı sunacaktır.

Günümüzde her ne kadar bilgiye erişme noktasında kısa yollarla teknolojik imkanlardan faydalanılsa da, kitap okumaya zaman ayırabilmeliyiz. Çocuklara kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması ise oldukça önemlidir. Bu konuda ise anne babalara büyük görevler düşmektedir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren ebeveynlerinin yaptıkları davranışları dikkatle izleyerek, onların yaptıkları davranışları örnek almaya çalışırlar. Çünkü anne babaların yapmış olduğu davranışlar, çocukların birçok alışkanlığı edinmesinde adeta rol model olacaktır. Çocukların okuma alışkanlığı kazanabilmesi için ebeveynlerin çocuklarına örnek olması, çocukların okuma alışkanlığı edinebilmesinde büyük etken olacaktır.

İnsanların ortak olarak yaşamış oldukları yerlerde saygı önemli bir yer tutmaktadır. Saygı kavramı yalnızca büyüklerin küçüklerinden beklediği bir davranış veya söz olmaktan çıkıp, herkesin birbirine göstermek durumunda bulunduğu bir davranış biçimidir. Saygı yalnızca toplumda değil, bulunmuş olduğumuz her yerde gösterilmesi gereken ve beklenen bir olgudur.Saygı ve hoşgörü, sosyal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan en önemli faktörlerdendir. İnsanların birbirlerine saygı ve hoşgörü ile yaklaştıklarında, birçok sorunun da kendiliğinden çözüleceğini düşünüyorum. Saygı ve hoşgörüde, empati yapmanın da, önemli olduğu kanaatindeyim.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X