Davranışlarda saygı ve hoşgörü…

23 Şubat 2023 14:47
Davranışlarda saygı ve hoşgörü…

Günümüzde en önemli kavramlardan olan hoşgörü ve saygı kavramı, bazı kimseler için sanki rafa kalkmış gibi görünüyor. Bazıları, bu iki sözcüğü lügatından çıkarmış gibi hareket edebiliyor. Oysa saygılı olmanın da hoşgörülü davranmanın da bir erdem olduğunuunutmamak gerekiyor. İnsanların bir başkasının düşüncesine, hareketlerine yaşam biçimine ve değerlerine önem vermesi, tutum ve davranışlarında empati kurması, toplumda beklenen değerler olarak görülmektedir.Şehirlerde nüfusun artması ile birlikte çok katlı binalar ve buna bağlı olarak oturan insan sayısında da artış oluyor. Şehirleşmenin ve ortak yaşamanın ise getirmiş olduğu birtakım sorumluluklar bulunuyor. Ortak olarak bulunulan yerlerde herkesin uymak durumunda bulunduğu kurallar, kişilere göre değişmemekle birlikte, tüm toplumu kapsamaktadır. Toplu olarak yaşanılan ve insanların zamanının büyük bir kısmını geçirdiği binalarda ise komşuluk ilişkileri ayrı bir önem taşıyor. Komşuluk ilişkilerinin birbirine sıkı bağlarla bağlı ve binalar veya siteler mutlaka vardır. Bununla birlikte, komşuluğun sözde değil özde olması gerektiğini düşünüyorum.Komşulukta en önemli kavram ise her alanda olduğu gibi saygıdır. Saygı kavramının yeterince yerleşmediği bazı yerlerde, bu olgudan bahsetmekte neredeyse imkansız hale geliyor. İnsanların aynı binada her gün karşılaştığı komşusuna en azından selam vermesi, toplu olarak yaşanılan yerlerdeki yaşamın bir gereği olduğu kanaatindeyim. Bazı kimseler aynı binayı paylaştığı komşusuna selam vermekten dahi kaçınabiliyor. Oysa aynı binayı paylaşan kimselerle selamlaşmak, hatta hal hatır sormak komşuluk ilişkilerinin sıcak kalmasında önem taşıyor.

Gerçek komşuluk denildiğinde komşunun iyi gününde de kötü gününde de yanında olan, sergilemiş olduğu tutum ve davranışlarla komşunun hakkını gözeten, ‘ben’ değil ‘biz’ duygusuna sahip olan, ortak yaşanılan yerlerde saygı kavramının öncelikli olduğunu bilen, komşularını rahatsız etmeyen, nezaket kurallarına uyan, komşusu ihtiyaç duyduğunda yardımına koşarak giden kimseler aklımıza gelmelidir.

Komşuluk dayanışmadır, yardımlaşmadır en önemlisi de birbirlerine karşı saygılı olmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı olmadığı düşüncesiyle, özellikle ortak yaşanılan binalarda herkesin uyması gereken toplum kurallarına riayet etmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Saygı kavramının toplumda daha çok yer bulması ve insanların bir başkasına saygıyla yaklaşması için empati yapması yeterli olacaktır. Maalesef günlük yaşantımızda çoğu kez empati yapılmadığından duyarsızlık ortaya çıkabiliyor. Empati ile yaklaşmak yalnızca aynı binada yaşayan vatandaşlar için değil, hayatın bütün aşamasında geçerli olmalıdır.

İnsanların birbirlerine karşı saygılı olması içinse mutlaka birilerinin söylemesine de gerek kalmaması gerekiyor. Benzer şekilde toplu taşıma araçlarında kendisinden yaşça daha büyük olan kimselere yer vermeyen birisine herhalde bu şekilde davranması söylenmemiştir. Tam tersine çocuklarına her zaman doğruluğu, yardımseverliği ve büyüklerine saygılı olmayı öğretmek için çaba göstermiştir.

Toplum içinde saygılı olmak, olaylar karşısında anlayışla yaklaşmak, hoşgörüyü muhafaza edebilmek, insanı küçültmez tam tersine yüceltir. Nasıl özür dileyebilmek erdemli bir davranış ise olayları anlayışla karşılamak, sükunetle yaklaşmakta bir o kadar önemlidir.

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazarın tüm yazıları
X