‘Taleplerimizin çözüme  kavuşturulmasını istiyoruz’
31 Temmuz 2023 17:55

‘Taleplerimizin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz’

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre, toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. İmre, “Taleplerimiz çözüme kavuşturulmalı” dedi

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre, yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde talepleri ile ilgili olarak dün bazı açıklamalarda bulundu. Başkan İmre, yaptığı açıklamada “Yapılacak olan toplu sözleşmeye istinaden taleplerimizden bazılarını geçtiğimiz süreçte ifade etmiştik. Bunların dışında da temsil ettiğimiz devlet memurları için çeşitli taleplerimiz var. Bunların karşılık bulması ve meslektaşlarımıza sunulması adına çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

‘YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI’

Sözlerine devam eden Başkan İmre, “Birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayrımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmeli, hiyerarşik düzen çerçevesinde piramit şeklinde tazminat yansıtma oranları artırılmalı, polis, bekçi, uzman erbaş ve astsubay emeklilerine verilen bin 200 TL ek ödeme, maluliyet, eğitim gibi nedenlerle birinci dereceye gelemeyen tüm memur emeklilerine de verilmelidir. Ayrıca 5510 sayılı kanuna göre işe alınan memurlarla 1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi de eşitlenmelidir. Kamunun kanayan yarası olan ‘yardımcı hizmetler sınıfı’ kaldırılmalı, mevcut personeller eğitim ve mesleklerine uygun teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı gibi diğer hizmet sınıflarına atandırılmalıdır” dedi.

‘TAZMİNATLAR, HİYERARŞİ İÇERİSİNDE ARTTIRILMALI’

Başkan İmre, açıklamasının devamında “Şef, müdür yardımcısı, başmühendis ve müdür/şube müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici personele 8000 puan görev ve 2000 puan makam tazminatı verilmelidir. Ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları artırılmalı, Gelir İdaresi ve/veya SGK merkez müdür ve müdür yardımcıları gibi müstakil birim yöneticiliği yapan personele temsil tazminatı ve temsil ödeneği verilmelidir. Kamu mühendislerinin ek göstergeleri, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları ile yan ödeme puanları artırılmalı, emekli kamu mühendislerine 5510 sayılı kanun kapsamında 15000 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ çıkarılmalıdır. Tekniker ve teknisyenlerin ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalıdır” dedi.

‘EK ÖDEME VERİLMELİ’

Sözlerine devam eden Başkan İmre, “Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve mali hak dengesi sağlanmalıdır. Ayrıca yeterliğe tabi gelir uzmanlarının görev tanımları yapılarak inceleme yetkisi verilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli memurlara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile 4000 gösterge puanı karşılığı ek ödeme verilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda görevli kurum tabipleri, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının mali hakları ve ek ödemeleri, Sağlık Bakanlığı’ndaki emsalleri ile eşitlenmelidir. Bu çalışmalarda veteriner hekimler de unutulmamalıdır. EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, ayrıca yüzde 50 oranında sosyal güvenlik tazminatı ödenmeli, kurum içinden atama yapılacak şekilde sosyal güvenlik uzmanı ve uzman yardımcısı kadroları ihdas edilmelidir” dedi.

‘TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ FAYDALANMALILAR’

Sözlerini sürdüren İmre, “2828 Sayılı Kanun, 3713 Sayılı Kanun ve 5378 Sayılı Kanun kapsamında kamuda istihdam edilen personelden üst öğrenimi bitirenleri kapsayacak şekilde kendi aralarında yapılacak sınav ile üst kadrolara atandırılması sağlanmalıdır. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen tazminatın benzeri şekilde asayiş tazminatı, bu kurumlarda görevli sivil devlet memurlarına da verilmelidir. Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi gibi kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin ifası için mali hizmetler tazminatı verilmelidir. Kamuda branşlaşmayı sağlamak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine, ‘Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı’, ‘Mali Hizmetler Sınıfı’, ‘Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı’ ve ‘Adalet Hizmetleri Sınıfı’ ihdas edilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli sivil devlet memurları ile Ticaret Bakanlığı’nda görevli gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurlarına, görevleri gereği taşıdıkları riskler karşılığında yılda 45 gün olacak şekilde yıpranma payı verilmelidir. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli sivil devlet memurlarının da diğer jandarma, emniyet ve sahil güvenlik personeli gibi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılması sağlanmalıdır” dedi.

‘SENDİKAL ÖRGÜTLENME ÖNÜNDEKİ BARAJLAR KALDIRILMALI’

Sözlerine devam eden Başkan İmre, “15 Ocak 2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlara açıktan atama suretiyle istihdam edilen devlet memurları ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 7433 sayılı kanun ile isteğe bağlı olarak memur kadrosuna geçiş hakkı tanınan devlet memurlarına, geçmiş dönemlerde olduğu gibi ilave bir derece verilmesi sağlanmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki her türlü baraj kaldırılmalı, örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı yeni girişimlerden kaçınılmalı, grev hakkı verilmelidir. Toplu sözleşme ikramiyesi de üç kat artırılmalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakat sınavlarının kaldırılması, yerine personelin kendi ve kadrosuna ilişkin nitelik belgesi düzenlenmesi uygulaması yürürlüğe konulmalı, yazılı sınavları ise ÖSYM tarafından iki yılda bir KPSS benzeri tek elden merkezi olarak yapılmalı, kurum ihtiyaçları, personelin nitelik belgesi ve yazılı sınav puanları üzerinden yapılacak sıralama esas alınarak karşılanmalıdır. Boş kadrolara tedviren veya vekâleten atama işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleyen genel bir düzenleme yapılmalı, geçici görevlendirmelere son verilmelidir” dedi.

‘YAŞANAN MAĞDURİYET GİDERİLMELİ’

İmre, “Günün 24 saati çalışılan görevler, vardiya sistemi, nöbet ve fazla çalışma hususlarının usul ve esaslarını belirleyen genel bir düzenleme yapılmalıdır. Arazi, atölye, fabrika, laboratuar, büyük proje gibi çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirleyen genel bir düzenleme yapılmalıdır. Stajda geçen süreler emeklilik hesabına dahil edilmeli, askerlik borçlanmasının işe başlama tarihini öne çekmesi sağlanmalı, yaşanan mağduriyet giderilmelidir. Hakkaniyet için bu taleplerimizin 7. Dönem Toplu Sözleşme ve TBMM’nin açılması ile birlikte çıkarılacak torba yasalarla çözüme kavuşturulması, kısacası adaletin sağlanması, bozulan ücret dengesi ve hiyerarşinin yeniden sağlanmasını istiyor ve bekliyoruz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.  Erdem ŞENGÜL

BENZER HABERLER
X